Rietman over Rietman

(Nederlands)

Je hebt mensen die schoonheid of decoratie zien als de hoogste vorm van schilderkunst… en je hebt mensen die dat niet zo zien. Voor mij geldt het laatste. Mijn schilderijen worden opgezet met als hoofddoel onderzoek, wat maakt een appel een appel of hoeveel moet ik suggereren voordat men een ruimte ervaart? Of wat is essentieel voor een gelijkend portret? De zoektocht die ik maak is te zien in mijn werk. Tijdens het schilderen probeer ik al zoekende een ode te maken aan kleur, toets en compositie. Voor mij hoeft een schilderij geen decoratieve waarde te hebben, schoonheid (in de traditionele zin) is geen doel maar enkel een bijproduct.

Op deze site is een verschil gemaakt tussen studies en schilderijen. De studies zijn enkel een manier om schildertechnische problemen het hoofd te kunnen bieden, waar mijn schilderijen een eindproduct van een zoektocht zijn. De grootste bron waaruit ik put is die van de werkelijkheid, mijn onderwerp is in de basis dan ook altijd figuratief. Naast schilderijen maak ik eveneens tekeningen en beelden.

” Ik wil een eigen wereld creëren die verder gaat dan enkel de werkelijkheid, ik wil werkelijkheid plus +.”

Waarom ik onderwerpen kies als o.a. vlees en vis?

Zoals een chef houdt van zijn ingrediënten of een wijnboer van zijn opkomende stekjes zo hou ik van mijn verf en onderwerpen. Lyrisch kan ik worden van een bosje gerookte sprotjes, een kleurexplosie teweegbrengend in blauwen, groenen, gelen en grijzen. Of een lap vlees met zoveel verschillende nuances rood dat het draait voor mijn ogen.

Vissen hebben van oudsher al een grote invloed op schilders. Manet, Monet, Vaes, Van Gogh, Soutine en vele anderen zagen de unieke kleurwerking van dit onderwerp. De  bijna als blik aandoende glans is vaak scherp uitgetekend in abstracte vormen. Heerlijk om op te zetten in dikke vette toetsen en klodders verf!

Op 13 mei 2012 ben ik afgestudeerd aan de Klassieke Academie voor schilderkunst te Groningen waar ik o.a. lessen heb gevolgd bij Jan van Loon, Asaph ben Menahem, Matthijs Röling, Henk Helmantel, Flip Gaasendam, Rein Pol, Herman van Hoogdalem, Jan van der Kooi, Juane Xue en Peter Durieux.

Sinds 2013 ben ik lid van kunstenaarsvereniging Pulchri Studio, Den Haag.

Als docent ben ik, sinds 2014, verbonden aan Oyfo in Hengelo waar ik ‘Klassieke schildertechnieken’ doceer. Daarnaast ben ik sinds 2020 als docent verbonden aan Art Partout waar ik de verdiepende lessen begeleid.

Heeft u interesse in het volgen van lessen? Kijk dan even verder op deze site voor meer informatie en bekijk mijn video via onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=PKC2iabn_iM

Voor een atelierbezoek kunt u me contacten middels een mailtje, ik zal u dan graag ontvangen op mijn atelier te Hengelo (Overijssel).

(English)

There are people who see beauty or decoration as the highest form of art … and there are people who don’t. For me, it’s the last opinion that matters most. My paintings are created for the main purpose of study.  What makes an apple an apple, or how much should I suggest in order to experience a space? Or what is the essence of a portrait? The quest that I make shows in my work. While painting, I try to pay an ode to paint, color and composition. A painting, in my opinion, does not have to have a decorative value, beauty is not the purpose but only a byproduct in this search. The main source from which I well is that of reality, so my subjects are always figurative in the base. In addition to paintings, I also make drawings and sculptures.

“I am looking to create a world  that goes beyond reality alone, I want reality plus +.”

Why do I paint subjects such as meat and fish?

As a chef loves his ingredients or a winegrower loves its emerging seedlings, I love my paint and subjects. I can become lyrical over a bunch of smoked sprat, triggering a color explosion of blues, greens, yellows and grays. Or a piece of meat with so many different shades of red that it is almost overwhelming.

Fish have long been a major influence on painters. Manet, Monet, Vaes, Van Gogh, Soutine and many others saw the unique color effect of this particular subject. The almost silvery looking gloss is often sharply drawn in abstract forms. Magnificent to frame with oily notes and blobs of paint!

On the 13th of May 2012, I graduated from the Academy of Classical art in Groningen (the Netherlands) where I have attended lessons by Jan van Loon, Asaph ben Menahem, Matthijs Röling, Henk Helmantel, Flip Gaasendam, Rein Pol, Herman van Hoogdalem, Jan van der Kooi, Juane Xue and Peter Durieux.

In 2013 I joined Pulchri Studio, an artist’s society established in The Hague and since 2014 I have been teaching classical painting techniques at Oyfo in Hengelo.

Sinds 2020 I’m also an teacher at Art Partout in Deventer.

Do you want to know more about my techniques? Check out my video on Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=PKC2iabn_iM

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu